Верра је ... Шта је Верра?
Верра
река, пр. компоненте. Весер; Немачка. У прошлости, Вирраха, где је аха ал-уп. -Очи. 'вода, река' ; совр. Немачки. Верра. Формирана од и. -е. основе * уер- 'влажи' .

Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.