Уг је ... Шта је Иг?
В
п. види Ужгород

Географические названиа мира: топонимскиј словарь. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.