Геолошка енциклопедија

ВАРИРАЊЕ одређених

Варијабилност Дефиниција - Шта је ово ... варијабилност дефиниција?
- смјер промене изазване непосредним утицајем фактора спољне средине на индивидуа дату врсту. Дарвин му дао подређену улогу у еволуцији.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.