Геолошка енциклопедија

ДВОСТРАНИ ЗАКОН

ДВОЈНИ ЗАКОН ЈЕ ... Шта је ДВОЈНО ПРАВО?
- Закон о образовању дв. кластери супстанци. Погледајте Двоструки закон.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.