Бити чанколизац - то ... Шта бити увлакач?
да краси
НАГРАДА, видим, можете; -приписано; сове. , неко.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.