Хесс закон - то је ... Шта је Хесс закон?
1840 - један од основних закона термохемије, одражавају први закон термодинамике. Обично је формулисано у положај да је енергија ефекат какве реакције зависи само од иницијалног и финалног стања система, али не зависи од начина на који је процес био.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.