Геолошка енциклопедија

ЗАКОН Головкински - Инострантсев

ЗАКОН Головкински - Инострантсев - то је ... Шта је закон Головкински - Инострантсев?
- видети фације закон Головкински -. Волтер.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.