Геолошка енциклопедија

Дарсијев закон

Дарсијев закон - то је ... Шта је дарсијев закон?
- закон флуида у порозном медијуму, која изражава линеарну зависност филтратион рате градијента притиска в = К и гдје В - филтратион рате, К - фактор. филтрирање, И - градијент притиска.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недр