Географска енциклопедија

Кастилијански плато

Кастилијанска висораван ... Каква је кастилијанска висораван?
Кастилианско плато
Месета

Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.