СУТАНА је ... Шта је СУТАНА?
СУТАНА
СУТАНА, -и, жене. Католичко свештенство: горња дугачка одећа.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.