Геолошка енциклопедија

Стонес ИМАТРОВИ

Стонес ИМАТРОВИ - то ... Шта Стонес ИМАТРОВИ?
см. Иматра камење.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.