Дакле, ... Шта је то и?
Па и
СО.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.