Пустиња Рин - То ... Шта Пустиња Рин?
Рин Десерт
Нарин-Сандс , низ насипа и дина гребене на Тргу. цца. 40 хиљада км², који су формирани приликом преноса језерског и речног песка на каспијски планински појас . између Волге и Урала (Казахстан). Десерт. Песке су делимично усидрене травама и грмовима. Свежа вода није дубока.

Речник модерних географских имена. - Екатеринбург: У-фактор. Под општим редоследом Ацад. ВМ Котлакова. 2006.


.