РЕАД 1 је ... Шта је РЕАД 1?
ЧИТАЈ 1
СМЈЕДАЈ 1, -Иа, имате; читати; Несс.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.