РЕДНИ ЗАТВОР је ... Шта је РАРЕ?
РЕДНО ЗАПРТО
РЕДНО ЗАТВОРО, -Иа, цф. , собир. Ријетка, непрекидна шума.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.