Пруса је ... Шта је Пруса?
Пруса
Бурса

Географска имена света: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.