ПРОЧИТАЈТЕ ОВО ... Шта је ПРЕТХОДНО?
ДА СЕ ОДНОСИ,
ДА СЕ ИЗЛОЖИ, -Учим, -ш одеш; посвећен. (дец.). Проведите пуно новца на бинге. | унсовер. да би се заборавио , бојим се, јеси.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.