Стари Острог је ... Шта је Стари Острог?
Стари Острог
Елизово

Географска имена света: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.