Геолошка енциклопедија

Бочни мигматит-секреција

Бочни мигматит-секреција - је ... Шта је мигматит Бочни-лучење?
-син. термин венит.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.