МЕТОД ФАБЕР - то ... Који метод ФАБЕР?
-Калкулација димензија и округлости кварцних зрна у песковима за одређивање зона ширења декомп. врсте песка. У класама величина издвојила 6 (2-1, 1-1 / 2, 1 / 2-1 / 4, 1 / 4-1 / 8, 1 / 8-1 / 16 и 1 / 16-1 / 32 мм) на округлост - 5. Резултати анализе велич