Мауританија је ... Шта је Мауританија?
Мавретанија
историја. види Мауританија

Географска имена света: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.