Геолошка енциклопедија

МАПА металогена СПЕЦИЈАЛНА

МАП металогена СПЕЦИАЛ - то ... Шта је МАПА металогена СПЕЦИЈАЛНА?
- приказује обрасце дистрибуције једног метала или м-ла, или њихових сродних ц. Мање чести Син. : мапа је металогена.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.