МАЦРО је ... Шта је МАЦРО?
[μακρος (μацрос) - лонг, ларге] - префик, нотатион. велика, велика, велика. Микро је супротан. На пример. , макроструктура.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.