Фен - то ... Шта Фен?
Фен
мочварно нижим подручјима областима (плавних подручја, обалама река, језера, рељефни депресија) и јело, поред падавина, уливају у површно или подземне воде. На мочваре расте захтевајући условима минералне исхране (С-трофнаиа) вегетације, тако да се називају е-трофними. П-покушава умерене ФеНС често заузет дрво (бреза, године) или траву (шаш, трска топуз) вегетација. Трава моцве у делтама Днепера, Доње, Волге, Кубана и Дунава називане су поплаве . Доње бране обећавају за одводњавањем с каснијим. -к. развој.


Ниска мочвара

Географија. Савремена илустрована енциклопедија. - М .: Росмен. Уредио проф. А. П. Горкина. 2006.


.