Леукоглаукуит је ... Шта је Леукоглаукуит?
- мд, син. феринатрит.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.