ЗАКОН ГРОТОА ЈЕ ... Шта је то закон?
- видети Закон Федоров - Гротто.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.