ЛАВ ГАУИ ЗАКОН ЈЕ ... Шта је ЗАКОН ЗАКОНА?
- види Закон Аиуиа (Гаиу).

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.