ЛАУРИТЕ је ... Шта је ЛАУРИТЕ?
- мр, руС 2 . Коцка. К -ли су оцтахедрал, цу. , Пентагон-додецахедрон. Сп. сове. до {111}. Црно. Бл. метал. ТВ. 7, 5. Уд. ц. 6, 99. У расадницима Пт са капперитом, браггитом и сперилитом.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Нед