ТУМАШЕЊЕ је ... Шта је ИНТЕРПРЕТАЦИЈА?
ТУМАЧЕЊЕ
ТУМА, -и, цф. 1. види тумачити. 2. Објашњење шта-н. , презентација тачке гледишта на стх. Нови волумен нејасног места у старом рукопису. Понудите свој текст.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.