Географска енциклопедија

Хидролошка станица

Хидролошка станица - то је ... Шта је хидролошка станица?
Хидролошка станица
1) успостављање студије хидролошког режима водних тијела у одређеним областима и оперативног одржавања хидролошких информационих захтева - на пример, да се утврди време и количине очекиваних поплава и поплава. Хидролошка станица је обично потчињена мрежи хидролошких постова . Хидролошка станица се понекад назива хидрометријска станица. Колекција хидролошких станица и порука се назива хидролошке мреже .
2) Поставите са одређеним координатама у резервоар где се врше хидролошка опажања.

Географија. Савремена илустрована енциклопедија. - М .: Росмен. Уредио проф. А. П. Горкина. 2006.


.