Гунгербург је ... Шта је Гунгербург?
Гунгербург
Нарва-Јоесуу

Географска имена света: топонимни речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.