Геолошка енциклопедија

Подводна ерупција (СУБАКВАТИЦХЕСКОЕ)

Подводна ерупција (СУБАКВАТИЦХЕСКОЕ) - ово је ... Шта је ЕРУПТИОН подводна (СУБАКВАТИЦХЕСКОЕ)?
[под - скоро у] - Син. израз ерупција под водом.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.