Објашњење речника Озхегова

Регионални одбор

Окружног одбора - ово је ... Шта је окружни одбор?
окружни одбор
РАИКОМ, -а, м. Скраћеница: окружни одбор.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.