Геолошка енциклопедија

КРИВА ТЕРМОВЕСОВАИА

КРИВА ТЕРМОВЕСОВАИА - то ... Шта ЦУРВЕ ТЕРМОВЕСОВАИА?
- графикон промене тежине тестне супстанције са временом или амбијенталној температури, мењања друга за неког закона. Регистрована је на термостабилној анализи . Син. Крива промене тежине кривој термогравиметријско криве ТГ

геоло