Геолошка енциклопедија

ЦРЕСТМОРЕ (КРИСТМОРИТ)

ЦРЕСТМОРЕ (КРИСТМОРИТ) - ово је ... Шта је Црестморе (КРИСТМОРИТ)?
- мешавина тоберморите и вилкеита. Изл. термина.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.