ЦОЛОРИМЕТЕР је ... Шта је ЦОЛОРИМЕТЕР?
- уређај за мерење интензитета боје (боја); они су подељени на визуелни и објективни (углавном фотоелектрични). У визуелном К, боја се мјери упоређивањем боје тестног раствора са стандардним рјешењем и изједначавањем интензитета свјетлости која пролази кр