Геолошка енциклопедија

СРЕДЊЕ ПРОМЕНИ ПОЉЕ

СРЕДЊЕ ПРОМЕНИ ПОЉЕ - је ... Шта је ПРОМЕНИ ПОЉЕ рециклира?
- промене у саставу руде м риболова (делимично прихватни н.) У близини-површинским деловима м-тион под утицајем кисеоника богате површинске воде, атмосферске утицаје, активност живих организама. Изражено у оксидативним феноменима, хидратацију, примари рас