Појас - ово је ... Шта је појас?
Белт
БЕЛТ, -мниа, м.

Објашњење Речник Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.