Хемијска енциклопедија

Александровск

Александровск ... Как ето Александровск?
Александровск
1) город, Перм рег. настао 1783. године у граду. као поз. у металуршкој фабрици на стр. Литва. Локацијом на овој реци називана је постројењем Литвин, али је власник фабрике званично званог Александра по имену његовог наследника. Од 1929. године до године 999. ради. пос. , од 1951. године град. планине. Александровск. 2) Белогорск, Запорожье, Поларь Географические названиа мира: топонимскиј словарь. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.