Географска енциклопедија

Агулхасово Цуррент

Агулхас Цуррент је ... Шта је Агулхас Цуррент?
Агулхасова струја
Иглас Цапе проток .

Географија. Савремена илустрована енциклопедија. - М .: Росмен. Уредио проф. А. П. Горкина. 2006.


.