Хемијска енциклопедија

РУРАЛНУ СТАНОВНИШТВА

Рурално Становништво - то ... Шта РУРАЛНО Становништво?
РУРАЛНУ СТАНОВНИШТВА
стално становништво у насељима, наступајући са / Кс функција, као и становништва бави шуми економија. С.Н. је становништво популације. Главни облик сеоског насеља: група (село), ​​преовлађује у Русији, страној Европе, "Сита, Јапану, у већини земаља у развоју, расути (фарма) је најчешћа у Сједињеним Америчким Државама, Канади, Аустралији

Кратка географски речник у 2008. години едвАрт ... .


.