И (након свега) је ... Шта је А (и) након свега?
И (и) после свега
ВЕД.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.