Геолошка енциклопедија

Кристални подрум Металогенија СТАРИ ПЛАТФОРМЕ

Кристални подрум Металогенија СТАРИ платформе - ит ... Шта Металогенија кристални подрум СТАРИ платформе?
- видети Металогенија древних платформи ..

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.