МЕЛКОЗЕМ је ... Шта је ФАЛКОСА?
- ек. син. муљ.

Геолошки речник: у 2 тома. - М .: Недра. Уредио КН Паффенголтс и други. 1978.