Красноусольск ... Что авлаетса Красноусолск?
Красноусолск
балнеогриазевои ресорт у Башкортостан . Смјештен у подножју зап. нагиб југа. Урал, у долини реке. Усолка, 110 км до СЕ. из Уфа. Основана је 1944. године. Падине гребена су прекривене храстовим кречним шумама. Хлорид натријум и сулфатна калцијумова вода, блато из блата. Путовање аутобусом (36 км) од жуте. -До. станица Бело језеро или Уфа.

Речник модерних географских имена. - Екатеринбург: У-фактор. Под општим редоследом Ацад. ВМ Котлакова. 2006.


.