Краснослободск - То ... Шта Краснослободск?
Краснослободск
1) Град Волгоград област. Фарма Букатин зове у првим досељеницима именима, од 1917. Г. преименована у поз. Црвена Слобода. Од 1955 до године 999. планине. Красносло-бодск. 2) град, стр. ц. , Мордовиа. Наведен од 1571. г. као насеље у затвору, који се зове Краснаа Слобода Борац где 'виллаге, ослобођене било каквих пореза, дажбина' , и дефиниција црвена указује Сцениц Ареа где се налазио. У години 1780 претворен је у граду који се зове Краснослободск. Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.

.