Географска енциклопедија

Дзержински име села.

Дзержински име насеља. - ово је ... О чему је Дзержински именован. ?
Дзержинскиј название населениа.
Нариан-Мар Ди, р.

Географски светски називи: Топонимски речник. - М: АСТ. Поспелов ЕМ 2001.


.